U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje te IVOR škola informatike iz Varaždina, Udruga Kamensko održala je za prvu grupu nezaposlenih žena stručnu praksu. Stručnu praksu je prošla prva grupa od 12 polaznica. Kroz program razvile su se sposobnije i usavršenije šivačice koje će samostalno obavljati svoj posao.